วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

“ปลูกผักคอนโด” ปลอดสารพิษและส่งเสริมรายได้

เกษตรกรชาวจะนะปลูกผักคอนโดแบบไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพและพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำอำเภอ
      
       
นายคำนึง นวลมณีย์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา มีแนวคิดดี ปลูกผักคอนโดแบบไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพและพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอจะนะในการปลูกผักคอนโดและผักปลอดสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้ามาดูงาน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการปลูกผักแบบประหยัดพื้นที่ด้วย
      
       โดยนายคำนึง ได้ทำการปลูกผักคอนโดหลากหลายชนิด ทั้งคอนโดแบบท่อแอสล่อน และคอนโดแบบใช้ไม้ไผ่ เพื่อไว้รับประทานในครอบครัว และเผื่อแผ่เพื่อนบ้านใกล้เคียง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินปลูกผักอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเขตเมือง สามารถนำการปลูกผักคอนโดนี้ไปใช้ได้โดยไม่ยาก
      
       ทั้งนี้ ผักที่นำมาปลูกในคอนโดท่อแอสล่อน ประกอบด้วย ผักสลัดกรีนคลอรอล ยี่หร่า สะระแหน่ต้น ผักกาดสีม่วง ส่วนผักที่นำมาปลูกในคอนโดกระบอกไม้ไผ่ มีสลัดกุหลาบ คะน้า สลัดกรีนคลอรอล ผักกาดขาวญี่ปุ่น และผักขึ้นฉ่าย ในทุกๆ สัปดาห์จะมีเกษตรกรและสถาบันการศึกษามาดูงานการปลูกผักคอนโดและผักปลอดสารพิษ ที่แหล่งเรียนรู้แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง
      
       นางนาถอนงค์ นวลมณีย์ บุตรสาวของนายคำนึง เปิดเผยว่า ผลดีของการปลูกผักคอนโด คือ คนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกผักไว้กินในครัวเรือนจะสามารถปลูกผักคอนโดได้ ทั้งนี้ประหยัดน้ำด้วย โดยจะใช้ระบบหมุนเวียนน้ำมาใช้ใหม่ได้อีก การทำคอนโดแบบไม้ไผ่จะดูสวยงามเป็นธรรมชาติแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนคอนโดแบบท่อแอสล่อนนั้นเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองหาไม้ไผ่ไม่ได้และใช้ได้นานกว่า วิธีปลูกและการดูแลไม่ยาก โดยดูแลเหมือนปลูกผักทั่วไป มีการเตรียมดิน ปุ๋ยหมัก ก้อนกรวดเพื่อกรองน้ำเท่านั้น ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถทำคอนโดหลายๆ อันก็จะสามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิด หมุนเวียนกันออกขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย
      
       นายสุชาติ สิทธิชัย เกษตรอำเภอจะนะ กล่าวว่า ทางอำเภอจะนะได้ทำการส่งเสริมการปลุกผักสวนครัวในพื้นที่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะของนายคำนึง ที่ได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอำเภอจะนะ ในการปลูกผักคอนโดและผักปลอดสารพิษนั้น นอกจากเกษตรกรจะได้กินผักปลอดสารเคมีแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ และมีการขยายความรู้ออกไปเรื่อยๆ อีกด้วย โดย ทางโรงเรียนต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และนำไปขยายผลต่อให้กับนักเรียนและทางบ้านทำการปลูกผักคอนโดและผักปลอดสารพิษเช่นกัน
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการ ออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น: