วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มรภ.สงขลาจัดมหกรรมปี่ภาคใต้-เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวหาดใหญ่ - มรภ.สงขลา จัด 2 งานใหญ่ วัฒนธรรมสัมพันธ์ปี 2554 “มหกรรมปี่ภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชาของแผ่นดินควบเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง วันที่ 20-28 ส.ค. นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดึงควน ทวนยกศิลปินแห่งชาติ ปี 53 สัมมนาสร้างนักปี่รุ่นเยาว์
      
       ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า เนื่องจากปี พ.ศ. 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ปี 2554 โดยใช้ชื่องานว่า มหกรรมปี่ภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชาของแผ่นดินเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงเพื่อประประกาศเกียรติคุณ ครูควน ทวนยกศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (พื้นบ้าน) ปี 2553 ในฐานะครูปี่ต้นแบบของภาคใต้
      
       สำหรับกิจกรรมภายในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ปี 2554 นี้ ความพิเศษในปีนี้อยู่ที่การจัดสัมมนามหกรรมปี่ภาคใต้เฉลิมพระเกียรติฯ และการประกวดเป่าปี่ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี เพื่อค้นหาคลื่นลูกใหม่ของวงการปี่ นอกจากนี้ยังมีการสืบสานวัฒนธรรมถิ่นใต้ อย่างมโนราห์และการแสดงหนังตะลุงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโครงการหนังดาวรุ่งตะลุงราชภัฏ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค และการแสดงต่างประเทศ การแสดงของเยาวชน การจำลองวิถีชีวิตของคนไทยเมื่อครั้งอดีตผ่านทางลานวัฒนธรรม การสักการะทวดช้าง การประกวดสวนสวย ตลาดน้ำเรือเกย นิทรรศการทางวัฒนธรรม เป็นต้น
      
       ทั้งนี้ พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 20 ส.ค. 2554 ณ เวทีกลาง ด้านข้างศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงแรมสงขลาพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายใต้แนวคิด มหกรรมปี่ภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชาของแผ่นดินโดยจะมีการจัดแสดงปี่ใน 5 องก์ ได้แก่ องก์ที่ 1 ปี่ในวรรณคดีไทย องก์ที่ 2 ปี่ในยุคอยุธยา องก์ที่ 3 ปี่ในยุครัตนโกสินทร์ องก์ที่ 4 ปี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา องก์ที่ 5 ปี่เฉลิมพระเกียรติ
      
       และในวันที่ 26-27 สิงหาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา และคณะสงฆ์ไทยในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จัดเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะนำเงินอนุโมทนาบุญติดกัณฑ์เทศน์ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าว ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการ ออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น: